Tag Archives: Cơ chế giảm béo “4L Amino Acid”

sản phẩm Fuji Diet nói “không” với chất Sibutramine

sản phẩm Fuji Diet nói “không” với chất Sibutramine

Liên tiếp phát hiện nhiều dòng sản phẩm xuống cân trên thị trường có chứa chất cấm Sibutramine gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, các dòng sản phẩm này nhanh chóng bị tịch thu và xử lý theo quy định của luật pháp. Xem thêm: Những tấm gương sao hàn giảm cân bằng […]